Lồng Chim Khuyên Tre Vuông Chạm Đơn Giản

Lồng Chim Khuyên Tre Vuông Chạm Đơn Giản

Kích Thước:

Hình thức: Lồng Chim Tre vuông

Thời gian giao lồng : 5 ngày

Xuất xưởng: TP.Huế, TT.Huế

Nhận làm lồng chim theo yêu cầu.

Sản Phẩm Thân Thiện Môi Trường, từ nguyên liệu tre trúc quen thuộc của người Việt Nam.

Được làm từ đôi bàn tay của những người nông dân.

Made in Vietnam