Lồng Chào Mào Tre Dáng Vuông Chạm Tay Thủ Công Không Chạm Đáy

5.500.000 VND

Lồng Chào Mào Tre Dáng Vuông Chạm Tay Thủ Công Không Chạm Đáy

Kích Thước:

Hình thức: Lồng Chim Tre vuông chạm tay thủ công

Thời gian: Làm theo đơn đặt hàng 10-15 ngày

Xuất xưởng: TP.Huế, TT.Huế

Nhận làm lồng chim theo yêu cầu.

Sản Phẩm Thân Thiện Môi Trường, từ nguyên liệu tre trúc quen thuộc của người Việt Nam.

Được làm từ đôi bàn tay của những người nông dân.

Made in Vietnam