Đèn Nơm Tre Xoè Trang Trí – Nơm tre bắt cá

70.000 VND

Đèn Nơm Tre Xoè Trang Trí – Nơm tre bắt cá
Kích Thước:
Cung cấp rổ rá tre sỉ lẻ với số lượng linh hoạt.
Sản Phẩm Thân Thiện Môi Trường, Sản phẩm quen thuộc của người Việt Nam.
Được làm từ đôi bàn tay của những người nông dân.
Made in Vietnam

Mô tả

Đèn Nơm Tre Xoè Trang Trí – Nơm tre bắt cá

Sản Phẩm Thân Thiện Môi Trường, Sản phẩm quen thuộc của người Việt Nam trong một diện mạo mới.

Được làm từ đôi bàn tay của những người nông dân.

Made in Vietnam