Vỏ dừa cắt nhuyễn

Vỏ dừa cắt nhuyễn (kg)

  • Mô tả: Dừa xắt lát được sử dụng chủ yếu cho trồng lan và cây cảnh. Một số nơi sử dụng để trồng các cây công nghiệp. Sản phẩm được sử dụng phù hợp với nhu cầu người dùng.

Sản phẩm Made in VietNam