Thảm Lưới xơ dừa trải chân đồi gốc nghiên trồng cây chống xói mòn đất

Thảm Lưới xơ dừa 

Tác Dụng: trải chân đồi gốc nghiên trồng cây chống xói mòn đất

Kích thước: 2m x 20m, Dây Thừng đan D 4-5 mm

Tỉ lệ : Xơ Dừa 100%

Hình thức đóng gói: Cuộn 40m2

Xuất Xưởng: Sản xuất tại xưởng sản xuất 2 – Mỏ Cày Bắc, Bến Tre