Rổ tre – Rá tre đan nhiều kích thước dùng vo gạo, rửa rau, trang trí

Rổ tre – Rá tre đan nhiều kích thước dùng vo gạo, rửa rau, trang trí
Kích Thước:
Cung cấp rổ rá tre sỉ lẻ với số lượng linh hoạt.
Sản Phẩm Thân Thiện Môi Trường, Sản phẩm quen thuộc của người Việt Nam.
Được làm từ đôi bàn tay của những người nông dân.
Made in Vietnam

Mô tả

Rổ tre – Rá tre đan nhiều kích thước dùng vo gạo, rửa rau, trang trí

Sản Phẩm Thân Thiện Môi Trường, Sản phẩm quen thuộc của người Việt Nam trong một diện mạo mới.

Được làm từ đôi bàn tay của những người nông dân.

Made in Vietnam