Rế lót nồi – Kiềng tre lót nồi – chảo – cơm niêu

25.000 VND

Rế lót nồi – Kiềng tre lót nồi – chảo – cơm niêu
Kích Thước:
Cung cấp rổ rá tre sỉ lẻ với số lượng linh hoạt.
Sản Phẩm Thân Thiện Môi Trường, Sản phẩm quen thuộc của người Việt Nam.
Được làm từ đôi bàn tay của những người nông dân.
Made in Vietnam

Mô tả

Rế lót nồi – Kiềng tre lót nồi – chảo – cơm niêu

Sản Phẩm Thân Thiện Môi Trường, Sản phẩm quen thuộc của người Việt Nam trong một diện mạo mới.

Được làm từ đôi bàn tay của những người nông dân.

Made in Vietnam