Quạt lá cọ – quạt cầm tay đan lá kè truyền thống

45.000 VND

Quạt lá cọ – quạt cầm tay đan lá kè truyền thống
Kích Thước:
Cung cấp rổ rá tre sỉ lẻ với số lượng linh hoạt.
Sản Phẩm Thân Thiện Môi Trường, Sản phẩm quen thuộc của người Việt Nam.
Được làm từ đôi bàn tay của những người nông dân.
Made in Vietnam

Mô tả

Quạt lá cọ – quạt cầm tay đan lá kè truyền thống

Sản Phẩm Thân Thiện Môi Trường, Sản phẩm quen thuộc của người Việt Nam trong một diện mạo mới.

Được làm từ đôi bàn tay của những người nông dân.

Made in Vietnam