Mẹt tre nhiều kích thước – Mẹt bún đậu, cơm, ăn vặt.. trang trí

Mẹt tre nhiều kích thước – Mẹt bún đậu, cơm, ăn vặt.. trang trí
Kích Thước:
Cung cấp rổ rá tre sỉ lẻ với số lượng linh hoạt.
Sản Phẩm Thân Thiện Môi Trường, Sản phẩm quen thuộc của người Việt Nam.
Được làm từ đôi bàn tay của những người nông dân.
Made in Vietnam

Mô tả

Mẹt tre nhiều kích thước – Mẹt bún đậu, cơm, ăn vặt.. trang trí

Sản Phẩm Thân Thiện Môi Trường, Sản phẩm quen thuộc của người Việt Nam trong một diện mạo mới.

Được làm từ đôi bàn tay của những người nông dân.

Made in Vietnam