Giỏ Tre Đựng Cá Cua – Giỏ Tre Trang Trí, Trồng Cây, Cắm Hoa

Giỏ Tre Đựng Cá Cua – Giỏ Tre Trang Trí, Trồng Cây, Cắm Hoa
Kích Thước:
Cung cấp rổ rá tre sỉ lẻ với số lượng linh hoạt.
Sản Phẩm Thân Thiện Môi Trường, Sản phẩm quen thuộc của người Việt Nam.
Được làm từ đôi bàn tay của những người nông dân.
Made in Vietnam

Mô tả

Giỏ Tre Đựng Cá Cua – Giỏ Tre Trang Trí, Trồng Cây, Cắm Hoa

Sản Phẩm Thân Thiện Môi Trường, Sản phẩm quen thuộc của người Việt Nam trong một diện mạo mới.

Được làm từ đôi bàn tay của những người nông dân.

Made in Vietnam