Nhà đẹp Sài Gòn Nhà đẹp thực tế Nhà đẹp Việt Nam TẠP CHÍ NHÀ ĐẸP

PRIVATE VILLA RENOVATION – Thao Dien, HCMC

Nha dep Sai Gon - PRIVATE VILLA RENOVATION 15
Nha dep Sai Gon - PRIVATE VILLA RENOVATION 16
Nha dep Sai Gon - PRIVATE VILLA RENOVATION 02
Nha dep Sai Gon - PRIVATE VILLA RENOVATION 04
Nha dep Sai Gon - PRIVATE VILLA RENOVATION 05
Nha dep Sai Gon - PRIVATE VILLA RENOVATION 03
Nha dep Sai Gon - PRIVATE VILLA RENOVATION 03b

Nha dep Sai Gon - PRIVATE VILLA RENOVATION 06
Nha dep Sai Gon - PRIVATE VILLA RENOVATION 07
Nha dep Sai Gon - PRIVATE VILLA RENOVATION 08
Nha dep Sai Gon - PRIVATE VILLA RENOVATION 09
Nha dep Sai Gon - PRIVATE VILLA RENOVATION 10
Nha dep Sai Gon - PRIVATE VILLA RENOVATION 11
Nha dep Sai Gon - PRIVATE VILLA RENOVATION 12
Nha dep Sai Gon - PRIVATE VILLA RENOVATION 12bis
Nha dep Sai Gon - PRIVATE VILLA RENOVATION 12c
Nha dep Sai Gon - PRIVATE VILLA RENOVATION 12d
Nha dep Sai Gon - PRIVATE VILLA RENOVATION 12e
Nha dep Sai Gon - PRIVATE VILLA RENOVATION 12f
Nha dep Sai Gon - PRIVATE VILLA RENOVATION 13
Nha dep Sai Gon - PRIVATE VILLA RENOVATION 14
Nha dep Sai Gon - PRIVATE VILLA RENOVATION 17
– Thiết kế bởi MM++
– Hoàn thành năm 2014
– Ảnh chụp bởi Hiroyuki OKI

Nguồn – MM++Architects

Có thể bạn quan tâm

Leave a Comment