Nhà đẹp Sài Gòn Nhà đẹp thực tế Nhà đẹp Việt Nam TẠP CHÍ NHÀ ĐẸP

PRIVATE HOUSE – Thu Thiem , HCMC

Nha dep Sai Gon - PRIVATE HOUSE 01
Nha dep Sai Gon - PRIVATE HOUSE 02
Nha dep Sai Gon - PRIVATE HOUSE 03
Nha dep Sai Gon - PRIVATE HOUSE 04
Nha dep Sai Gon - PRIVATE HOUSE 05
Nha dep Sai Gon - PRIVATE HOUSE 06
Nha dep Sai Gon - PRIVATE HOUSE 07
Nha dep Sai Gon - PRIVATE HOUSE 08
Nha dep Sai Gon - PRIVATE HOUSE 09
Nha dep Sai Gon - PRIVATE HOUSE 10
Nha dep Sai Gon - PRIVATE HOUSE 11
Nha dep Sai Gon - PRIVATE HOUSE 12
Nha dep Sai Gon - PRIVATE HOUSE 14
– Hoàn thành năm 2013
– Ảnh chụp bởi Hiroyuki OKI

Nguồn – MM++ Architects

Có thể bạn quan tâm

Leave a Comment