Nhà đẹp Sài Gòn Nhà đẹp thực tế Nhà đẹp Việt Nam TẠP CHÍ NHÀ ĐẸP

Phu My villa – Thiết kế bởi NhaDan

Thiết kế, thi công bởi Nha Dan construction
Công trình: Phu My villa – Nhà ở Sài Gòn
Kiến trúc sự: Nguyen Dinh Gioi, Tran Quy Tien
Tổng diện tích nhà: 1000m2
Hoàn thành: năm 2012
Danh mục: Nhà đẹp Sài Gòn
Nhà đẹp Sài Gòn_phumy02 Nhà đẹp Sài Gòn_phumy03 Nhà đẹp Sài Gòn_phumy04 Nhà đẹp Sài Gòn_phumy08 Nhà đẹp Sài Gòn_phumy09 Nhà đẹp Sài Gòn_phumy10 Nhà đẹp Sài Gòn_phumy11 Nhà đẹp Sài Gòn_phumy11a Nhà đẹp Sài Gòn_phumy12 Nhà đẹp Sài Gòn_phumy13 Nhà đẹp Sài Gòn_phumy14 Nhà đẹp Sài Gòn_phumy14a Nhà đẹp Sài Gòn_phumy15 Nhà đẹp Sài Gòn_phumy06 Nhà đẹp Sài Gòn_phumy07 Nhà đẹp Sài Gòn_phumy16 Nhà đẹp Sài Gòn_phumy17 Nhà đẹp Sài Gòn_phumy18 Nhà đẹp Sài Gòn_phumy19 Nhà đẹp Sài Gòn_phumy20

Tổng hợp – UK Design Studio (Thực hiện NineDiop)

Có thể bạn quan tâm

Leave a Comment