Nhà đẹp Sài Gòn Nhà đẹp thực tế Nhà đẹp Việt Nam TẠP CHÍ NHÀ ĐẸP

MICRO TOWN HOUSE 4X8m – Quận Phú Nhuận , HCMC

Nha dep Sai Gon - MICRO TOWN HOUSE 4X8m 1
Nha dep Sai Gon - MICRO TOWN HOUSE 4X8m
Nha dep Sai Gon - MICRO TOWN HOUSE 4X8m 2
Nha dep Sai Gon - MICRO TOWN HOUSE 4X8m 3
Nha dep Sai Gon - MICRO TOWN HOUSE 4X8m 4
Nha dep Sai Gon - MICRO TOWN HOUSE 4X8m 5
Nha dep Sai Gon - MICRO TOWN HOUSE 4X8m 6
Nha dep Sai Gon - MICRO TOWN HOUSE 4X8m 7
Nha dep Sai Gon - MICRO TOWN HOUSE 4X8m 9
Nha dep Sai Gon - MICRO TOWN HOUSE 4X8m 10
Nha dep Sai Gon - MICRO TOWN HOUSE 4X8m 11
Nha dep Sai Gon - MICRO TOWN HOUSE 4X8m 12
Nha dep Sai Gon - MICRO TOWN HOUSE 4X8m 13 Nha dep Sai Gon - MICRO TOWN HOUSE 4X8m 14
Nha dep Sai Gon - MICRO TOWN HOUSE 4X8m 15

– Hoàn thành năm 2015
– Ảnh chụp bởi Hiroyuki OKI

Nguồn – MM++Architects

Có thể bạn quan tâm

Leave a Comment