Nhà đẹp Sài Gòn Nhà đẹp thực tế Nhà đẹp Việt Nam TẠP CHÍ NHÀ ĐẸP

ANH House – Nhà đẹp quận 2, TP.HCM

Công trình: Anh House
Địa điểm: Nhà đẹp quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chức năng: nhà ở cho 4 người
Thiết kế bởi Sanuki Nishizawa Architects
Diện tích khu đất / Diện tích xây dựng: 105.3sqm / 84.6sqm
Tổng diện tích sàn: 332.2sqm (Nội thất/ 236.8, Ngoại thất/ 95.4sqm)
Chiều cao công trình: 13.8m, 4 tầng
Photography by Hiroyuki Oki
ANH House - Nhà đẹp sài gòn 1
ANH House - Nhà đẹp sài gòn 2
ANH House - Nhà đẹp sài gòn 3
ANH House - Nhà đẹp sài gòn 4
ANH House - Nhà đẹp sài gòn 5
ANH House - Nhà đẹp sài gòn 6
ANH House - Nhà đẹp sài gòn 7
ANH House - Nhà đẹp sài gòn 8
ANH House - Nhà đẹp sài gòn 9
ANH House - Nhà đẹp sài gòn 10
ANH House - Nhà đẹp sài gòn 11
ANH House - Nhà đẹp sài gòn 12
ANH House - Nhà đẹp sài gòn 13
ANH House - Nhà đẹp sài gòn 14
ANH House - Nhà đẹp sài gòn 15
ANH House - Nhà đẹp sài gòn 16
ANH House - Nhà đẹp sài gòn 17
ANH House - Nhà đẹp sài gòn 18
ANH House - Nhà đẹp sài gòn 19
ANH House - Nhà đẹp sài gòn 20
ANH House - Nhà đẹp sài gòn 21
ANH House - Nhà đẹp sài gòn 22
ANH House - Nhà đẹp sài gòn 22
ANH House - Nhà đẹp sài gòn 23
bố trí mặt bằng - Anh house 1 mặt bằng mặt cắt - Anh house 1 mặt bằng mặt cắt - Anh house 2
Nguồn – vietnewspace.blogspot.com

Có thể bạn quan tâm

Leave a Comment